torsdag 4 juni 2009

Moderaterna vill börja med språkundervisning redan i förskolan

Moderaterna är på offensiven..nu vill de har undervisning i ex engelska. De vill också att förskolan erbjuder enklare laborationer i NO Läs mer här Lärarnas tidning

1 kommentar:

Anna Kaya sa...

Man skulle ju i stället kunna satsa pengar och resurser på att återuppta de språkförskolor som fanns förut. Språkförskolor där man fångade upp de förskolebarn som inte har svenska som modersmål, barn som annars bara är hemma med sina föräldrar och inte möter det svenska språket förrän de börjar skolan.

Med en en grund i språkförskola, som ju måste vara i stort sett gratis för att barnen ska komma dit, skulle många, många fler elever kunna nå kunskapsmålen i skolan.

Man måste börja i tid.